Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Akční výbory

 

Akční výbory byly mocenskopolitické orgány zcela podřízené komunistům. Tyto orgány, které byly zakládány v obcích, závodech a dalších institucích. Měly za úkol provést očistu veřejného života od odpůrců komunistické strany. Jedním z důsledků těchto čistek byla perzekuce desetitisíců funkcionářů a příslušníků nekomunistických stran, kteří byli svévolně zařazeni mezi "reakci".