Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Koncentrační tábory na Jáchymovsku

 

Na Jáchymovsku bylo v letech 1949 – 1960 při uranových dolech vybudováno 10 koncentračních táborů.

Motto:

"Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života."

Deklarace lidských práv, 1948, čl.12

Fotogalerie obsahuje:

  • Terény Krušných hor s Klínovcem v pozadí
  • Pohled na střed města Jáchymova
  • Mapa koncentračních táborů na Jáchymovsku z roku 1952
  • Kresba apelu na jednom z jáchymovských koncentračních táborů
  • Kresba vstupní brány do tábora Rovnost I., autor Josef Kulhavý
  • Náčrt tábora Rovnost I s popisem objektů, autor Josef Kulhavý
  • Směrnice o uzavřeném území Jáchymov, vydané ministerstvem -StB 18.11.1951. SÚA Praha
  • Náčrt koncentračního tábora Mariánská
  • Propouštěcí list z koncentračního tábora v Jáchymově