Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Teror v praxi

 

Mezi příznačné jevy komunistické diktatury patřily politické procesy, zřizování koncentračních táborů a táborů nucených prací.

Motto:

"Kdekoliv je komunismus u moci, provází vrchovatou měrou politiku nemravnou, tj. politiku lži, podvodu, násilí, teroru, mučení, vražd, neloajality, tvrdosti k nekomunistům i ke komunistům, vůči cizím státům i vůči národům a složkám vlastního státu."

Prof.Dr.Ot.Machotka, Poučení z exilu, New York 1952

Fotogalerie obsahuje:

  • Zákon č. 247/1948 Sb. z 25.10.1948 o zřízení táborů nucených prací - Ná základě tohoto výnosu nemusel být spáchán trestný čin, stačilo pouhé podezdření. Bez soudního přelíčení tak mohl v táborech občan Československa strávit dobu do dvou let. Komunisté tímto zákonem získali jedinečný nástroj k vyřizování osobních účtů. O umístění do tábora rozhodovaly tříčlenné komise jmenované krajským národním výborem.
  • Zpráva ministerstva vnitra z 11.12.1948 o táborech nucených prací – zpráva o vykonaných opatřeních k zahájení činností komisí pro zařazování osob do táborů nucené práce.
  • Oběžník Ústředního akčního výboru Národní fronty z 9.4.1948 o postupu protikněžím a živnostníkům
  • Služební přísaha příslušníka SNB ze 7.6.1949
  • Zpráva o akci B - násilné výpovědi z bytu z 6.1.1953 osob politicky nespolehlivých
  • Akce T-43 – „Konkrétní úkol je, aby počínaje 1. říjnem v Praze a 1. listopadem v celé republice, bylo podle zákona o o zřízení TNP (tábory nucené práce)  zařazováno za pomoci a pod vedením StB (státní bezpečnosti) asi 3.000 osob z řad třídního a politického našeho nepřítele měsíčně do TNP.“
  • Směrnice velitelství SNB pro využití TNP
  • Tábory nucených prací k 31.12.1948