Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Zločiny proti lidskosti

 

„… Jiří Malášek, vyšetřován 31. 12. 1948 až 1. 1. 1949

Udává, že při výslechu byl insultován pěstmi do hlavy, takže krvácel značně z nosu. Byl položen obličejem dolů, pravděpodobně gumovými obušky, hlavně v krajině hrudní, bederní, zadnice a v průběhu obou nohou. Zmíněné krajiny po několika dnech vykazovaly jednolitý haematom barvy velmi tmavé. Zvláště byl tlučen na obou chodidlech, kde vznikaly puchýřovité haematomy. Byl prý nucen dělat dřepy a při pádech byl kopán. Byl odveden do jiné místnosti, kde musel ponořovati holé nohy do studené vody. Dále bylo užito během vyšetřování elektrického proudu a to tak, že mu byly vloženy do obou botů elektrody, pravděpodobně aluminiové a boty takto opatřené musel obout na boso. Byl položen na postel, načež přes zvláštní aparaturu byl několikrát zapínán proud ze sítě. Cítil prý v celém těle nesnesitelnou bolest a křeče. Během vyšetřování několikrát omdléval a byl při tom poléván studenou vodou. Tento výslech trval do druhé hodiny ranní. Po výslechu byl položen na železné lůžko a každá ruka připoutána zvlášť americkými pouty ve vzpažené poloze k železné tyči čela postele. Poněvadž znovu omdléval, byla mu jedna ruka uvolněna. Následkem tohoto počínání zvracel prý po 17 dní veškerou potravu a to z počátku i tekutiny. Zvracel prý několikrát i krev. Dále močil krev. Byl ošetřován lékařem a do 7. 2. nevstal z lůžka. Ošetřující lékař mu nařídil držet dietu asi do dubna…“

Přípis státního soudu Brno ministerstvu spravedlnosti ze 14.3.1949 o mučení politických vězňů. SÚA Praha

  

„Vězeňský ústav - Ostrov u Karlových Varů - p. schr. 100 -  Anna Červenková, Újezd u Vizovic - Váš bratr Petrů František byl zastřelen na útěku. Na pohřeb nejezděte. - Velitel“

Text telegramu rodinám 5 vězňů zastřelených 15.10.1951 na útěku z dolu v Horním Slavkově

 

Fotogalerie obsahuje:

  • Text telegramu rodinám 5 vězňů zastřelených 15.10.1951 na útěku z dolu v Horním Slavkově. OSA Plzeň, fond Vězeňský ústav Ostrov
  • Titulní list spisu R.Kindla zastřeleného při pokusu o útěk z koncentračního tábora Rovnost 28.9.1950. SOA Plzeň, fond Vězeňský ústav Ostrov
  • Oznámení prodeje osobních věcí popraveného Jana Musila z 16.5.1956
  • Přípis státního soudu Brno ministerstvu spravedlnosti ze 14.3.1949 o mučení politických vězňů. SÚA Praha
  • Směrnice z 22.10.1951 o nuceném vystěhování odsouzených rolníků