Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Třetí odboj 1948 - 1968

 

Totalitní režim vzbudil přirozený odpor většiny demokraticky orientovaných občanů.

Motto:

„Nyní pociťujeme potřebu dáti celému společnému úsilí jednotný podklad. Negativní již máme - boj proti komunistickému režimu - positivní potřebujeme vytvořit tak, aby byl jakousi deklarací, která by zavazovala všechny bojovníky z kteréhokoliv tábora.“

Z dopisu Dr. Milady Horákové Dr. Petru Zenklovi do exilu v červnu 1949.    

Fotogalerie obsahuje:

 • Provolání Čs. občanského fóra v zahraničí z 30.5.1991.
 • Proklamace exilové vlády ČSR z 23.4.1988.
 • Exilové poselství domovu z r.1989.
 • Stať Dr. Zory Dvořákové v časopise MY´90z roku 1991.
 • Doklad o hladovce ve věznici v Pardubicích, účast D.Tůmové 11.9.1955.
 • Zpráva ČTK o procesu s bývalými funkcionáři Junáka - špióny CIC z 18.10.1952.
 • Návrh na potrestání skupiny vězenkyň v Pardubicích za stížnost gen. tajemníku OSN v září 1956.
 • Prohlášení exilové vlády Československé republiky z 15.1.1989 o ustavení Čs. senátu v exilu.
 • Článek Komunistická genocida od Petra Radosty z cyklu Vybrané kapitoly z dějin III., protikomunistického, odboje.
 • Článek Světlana prohrála boj, nikoliv válku z května 1991 v Týdeníku Kroměřížska o odbojové skupině Světlana od JUDr. Jaroslava Pospíšila.
 • Rozsudek Státního soudu v Praze z 5.11.1949 nad deseti lidmi pro založení organizace v úmyslu podvracet lidově demokratické zřízení.