Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Lágry Vojna a Bytíz

 

Příbramskými koncentračními tábory Vojna a Bytíz prošly tisíce politických vězňů všech společenských vrstev.

Motto:

 „Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu.“

Deklarace lidských práv, 1948, č. 19

Fotogalerie obsahuje:

 • Portrét mjr. V Chaloupky v lágru Vojna, autor Max Neruda 1955
 • Snímek uranového dolu čís. 16 v Příbrami
 • Výňatek ze životopisu plk. Julia Kostroviče z 11.4.1950, SOA Plzeň, fond Vězeňský ústav Ostrov
 • Skupinový snímek československých letců v Anglii r. 1943
 • Plk. František Chábera, čsl. letecký důstojník za 2.světové války, trest 5 let
 • Pplk.Bohumil Pešta, trest 25 let
 • Gen.ing Rudolf Pernický, první předseda Konfederace politických vězňů Československa v letech 1989-1991, trest 20 let
 • Plk. Tomáš Sedláček, trest doživotí
 • P.Václav Chodora, trest 6 let
 • Stanislav Svozil, účastník 2. a 3. odboje, návrh trestu smrti 1944 a 1950, změněno na doživotí
 • Josef Kalista, strážmistr SNB, 15 let
 • Ladislav Záleský, předseda OV ČSL v Teplicích, trest 13 let
 • Alois Balvín, obchodník, trest 16 let
 • Josef Kočí, středoškolský profesor, trest 10 let
 • Dr.Antonín Sum, starosta Čs. Junáka, trest 22 let
 • Jar.Kačírek, trest 20 let, utrpěl těžký úraz na šachtě Bytíz
 • Augustin Bubník, hokejový representant ČSR, trest 14 let
 • Stanislav Konopásek, hokejový representant ČSR, trest 12 let
 • Bohumil Zelenka, doživotí za II.SV tajemník Jana Masaryka
 • Pavel Pukančík, trest 12 let
 • Antonín Klement, trest 18 let
 • Plk. Pravomil Raichl, 1939-1942 vězeň v sovětském gulagu, 1942-1945 příslušník čs. zahraniční vojenské jednotky v SSSR, hrdina bojů na východní frontě, v r.1948 odsouzen ve vykonstruovaném procesu k trestu doživotí, v r. 1952 uprchl z Leopoldova a dostal se do exilu
 • Josef Hladík, účastník hromadného útěku 23 vězňů z dolu Kamenná r.1952, trest doživotí