Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Stupňování represí

 

V průběhu 50. let bylo inscenováno mnoho set politických procesů a k vysokým trestům byly odsuzovány tisíce občanů našeho státu.

Motto:

"V komunistickém systému slovo "velezrada"znamená to, oč jsme jako českoslovenští občané a vlastenci považovali za povinnost bojovat, tj. za humanitní demokracii, svobodu, právo, spravedlnost."

Dr.Ota Hora, Svědectví o puči, Ottawa 1978

Fotogalerie obsahuje:

 • Kresba cely ve věznici na Pankráci, autor Josef Kulhavý
 • Opis zprávy ČTK z 18.10.1951 o procesu s funkcionáři Junáka a reakce soudobého tisku
 • Články Proti násilí, podlosti a lži z cyklu Dokument časopisu Respekt
 • Směrnice velitelství StB z 18.6.1951 pro boj proti politickým odpůrcům
 • Výňatek z denního tisku z 13.5.1950 o procesu s odbojovou skupinou Světlana - Makyta
 • Příkaz k nástupu trestu 22 let s vyúčtováním náhrady za vazbu. SOA Plzeň, fond Vězeňský ústav Ostrov
 • Povolení návštěvy 10 minut V.Ballovi pro jeho rodinu z Nitry, SOA Plzeň, fond Vězeňský ústav tav Ostrov
 • Protiprávní zrušení užívacího právana byt ve prospěch zaměstnance státní prokuratury v Praze z 18.10.1951.SOA Plzeň, Vězeňský ústav Ostrov
 • Návrh ministerstva školství, věd a umění z 1.8.1952 napolitickou čistku na vysokých školách zemědělského typu. SÚA Praha
 • Hrob Aloise Rádla v Leopoldově, ubitého vězeňskou stráží při raportu 21.12.1957
 • Hrob Josefa Vaníčka, zastřeleného 28.9.1958 v drátech na lágru
 • Určení D.Tůmové ke kázeňskému trestu v korekci věznice v Pardubicích z 24.3.1956