Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Vznik hnutí odporu

 

Motto:

„… Tenkrát se zdálo, že brněnská demonstrace už nebude mít žádnou dohru. Ale nebylo tomu tak. Studenti, kteří demonstraci vedli, byli již v roce 1946 vyšetřováni bezpečností. V roce 1949 byli do jednoho pozatýkáni, byla proti nim uměle vykonstruována další obvinění a následovaly vysoké tresty: od deseti let až po doživotí…“

Článek Dr. Zdeňky Dvořákové o studentské demonstraci v Brně r. 1946

Komunisté se aktivně připravovali na převzetí moci již během 2. světové války. Vhodným nástrojem k uskutečnění jejich cílů se stala Národní fronta. Již od počátku jejího vzniku v roce 1945 komunisté své koaliční partnery, nekomunistické strany, považovali za nepřátele, proti kterým je nutné bojovat a v konečném důsledku je zlikvidovat.

Pro dosažení svých cílů komunisté používali nejrůznější prostředky. KSČ měla k dispozici poměrně rozsáhlou síť důvěrníků a informátorů, často tajných členů KSČ, působících v ostatních stranách Národní fronty na nejrůznějších postech.

Velmi významnou roli v procesu nastolení komunistické diktatury hrála Bezpečnost. Komunističtí pracovníci Bezpečnosti začali postupně vstupovat na politickou scénu jako samostatná mocenskopolitická síla, která působila jako nátlak na vedení KSČ ve směru urychlení definitivního převzetí moci ve státě.

Vytvoření Sboru národní bezpečnosti v červenci 1947, skládajícího se ze složek pořádkové, kriminální, státně bezpečnostní a zpravodajské, jako jediné instituce, vedlo k centralizaci a posílení pozice ministerstva vnitra obsazeného komunisty. Především složky Státní bezpečnosti a v armádě vzniklé útvary Obranného zpravodajství zaměřily svoji činnost na sledování, odhalování a trestání odpůrců KSČ.

Komunisté se soustředili na ovládnutí Bezpečnosti již od roku 1945. Snažili se dosáhnout co největšího počtu svých příslušníků ve všech složkách, obsadit velitelské funkce a budovat nové útvary složené ze stranicky spolehlivých lidí. Usnesení ÚV KSČ z konce roku 1947 deklarovalo jako hlavní úkol represivní postup proti funkcionářům nekomunistických stran a odpůrcům mocenské politiky KSČ.

Konec roku 1947 byl ve vládě charakterizován vyhrocujícími se spory mezi komunistickými a nekomunistickými ministry. Činnost vlády a celé Národní fronty tak byla stále více a více paralyzována, až se Národní fronta přestala v listopadu scházet úplně.

Fotogalerie obsahuje:

  • Článek Dr. Zdeňky Dvořákové o studentské demonstraci v Brně r. 1946
  • Interpelace poslanců Hory, Čížka, Slívy, Dr.Novotného a dalších na ministra vnitra proti propouštění nekomunistických velitelů SNB z 8.7.1947
  • Informace pro ministra vnitra z 26.2.1948 o studentské demonstraci 25.2.1948
  • Výňatek ze stati Dr.Zd. Onyskowové: Zločiny komunismu na studentech (Praha 1991)
  • Ilegální leták proti persekuci studentů z konce února 1948
  • Směrnice Ústředního akčního výboru Národní fronty k provedení čistky v Sokole
  • Záběr vystoupení žen na XI. všesokolském sletě v Praze
  • Protest sokolské župy Plzeňské proti čistkám ze 16.8.1948
  • Zpráva o sokolských čistkách
  • Zpráva o průběhu čistek v jednotách Československého Orla z 3.3.1948