Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Proces Milady Horákové

 

Dr. Milada Horáková byla zatčena 27. 9. 1949. Ve vykonstruovaném procesu odsouzena 8. 6. 1950 za údajnou velezradu a špionáž k trestu smrti a 27. 6. 1950 popravena.

Nezákonný rozsudek zrušen 3. 7. 1968, soudní rehabilitace však byla vzhledem k následujícímu politickému vývoji provedena až 1990.

Motto:

"... bezprostřední příčina smrti: poprava oběšením, smrt udušením ..."

Ohledací protokol Milady Horákové po její popravě 27.6.1950

  

„… Přelíčení se zúčastnilo přes 4.000 občanů z různých krajů republiky…“

„… Proces proběhl hladce bez jakýchkoliv rušivých momentů…“

„… Proces měl po všech stránkách vysokou úroveň. Byl prvním z politických procesů, který byl do všech podrobností připraven…“

„… V souvislosti s protistátním centrem proběhlo v krajích 35 dílčích procesů. Státní prokuratura žalovala celkem 639 osob. Státní soud vynesl 10 rozsudků smrti, 48 trestů těžkého žaláře na doživotí a další tresty na svobodě v celkové výměře 7.850 let. Byly uloženy peněžité tresty ve výši 12.145.000,-- Kčs…“

Zpráva ÚV KSČ o procesu s Miladou Horákovou a o dalších 35 následujících procesech adresovaná gen. tajemníku KSČ Rudolfu Slánskému z 23.11.1950

 

"… Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží. Tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním - abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno.

Neplačte! Neteskněte moc! Je to takhle lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo.

Ptáci se už probouzí. Začíná svítat. Jděte na louky a do lesů. Žijte! Žijte!

Jděte do borů, dívejte se na krásné a všude budeme spolu. Dívejte se na lidi kolem. V každém se něčím obrazím. Nejsem bezradná a zoufalá. Nehraji. Je to ve mne tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí."

Vaše, jen Vaše Milada

Část dopisu sestře, který Milada Horáková napsala v noci před popravou.

 

Fotogalerie obsahuje:

  • Portrét Dr. Milady Horákové - návrh na známku
  • Milada Horáková před státním soudem v červnu 1950
  • Ohledací protokol Milady Horákové po její popravě 27.6.1950
  • Zpráva ÚV KSČ o procesu s Miladou Horákovou a o dalších 35 následujících procesech adresovaná gen. tajemníku KSČ Rudolfu Slánskému z 23.11.1950
  • Vzpomínka na Miladu Horákovou v čsl. exilovém časopise Nedělní hlasatel z 1.7.1990
  • Doklady zbabělosti a nelidskosti českých lidí v době procesu s Miladou Horákovou