Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Počátky III. odboje

 

Odboj proti komunistické diktatuře byl zahájen doma i v zahraničí již začátkem roku 1948.

 Motto:

"... Nemlčet k bezpráví je trvalý český postoj táhnoucí se staletími. Bez něho bychom už dávno z dějin zmizeli..."

Jaroslav Drechsler, Americké listy, New York 1977

Fotogalerie obsahuje:

  • Zpráva ministerstva národní obrany o útěcích z ČSRz 25.6.1948 (SÚA Praha) – místa a směry útěků
  • Zpráva III.odboru ministerstva vnitra ze dne 1.7.1948 o činnosti československé emigrace po 20.2.1948
  • Snímek generála Heliodora Píky - v roce 1949 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti
  • List svobodymyslných Čechoslováků z března 1950
  • Článek Ed. Stehlíka o činnosti československé zpravodajské organizace CIO v exilu v letech 1948-57
  • Velitelství dělostřelectva 1.čs.armádního sboru v SSSR v roce 1945
  • Výňatek ze stati o odbojové činnosti československé emigrace, Respekt z 10.4.1990 – příběh agenta chodce, Otakara Rambouska
  • Stať M.Šindelářové o pokusu vojenského povstání v ČSR ze 16. na 17. květen 1949 – „Prokurátor navrhoval trest nejvyšší. Do té doby však nebyla popravena žádná žena, a tak se jim do toho nechtělo. Nakonec to pro nás obě skončilo doživotím, troufli si až později na Dr. Horákovou.“