Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Uranové doly v Československu po roce 45

 

Uranové doly v Československu po roce 1945, z Muzea III. odboje v Příbrami

Autor: Veronika Valdová ve spolupráci s Františkem Zahrádkou a Janem Benešem

Fotogalerie obsahuje prezentaci o souvislostech kolem těžby uranové rudy, dohodách mezi ČSR a SSSR, využívání otrocké práce, aktivitách Státní bezpečnosti, vynucování poslušnosti a  likvidaci třídního nepřítele.