Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Volby 1946

 

26. května 1946 se v Československu konaly prvé poválečné a zároveň na dlouhou dobu poslední demokratické parlamentní volby. Komunisté v nich získali 40 % hlasů a poprvé v historii Československé republiky se dostali do vlády.

Motto:

"Lžou všichni bez výjimky, to je společný rys všech komunistů, zejména ruských. Mou největší chybou bylo, že jsem do poslední chvíle odmítal věřit, že mne Stalin chladnokrevně a cynicky obelhal, jak v roce 1935, tak později, a že jeho ujišťování mně i Masarykovi bylo úmyslným a cílevědomým podvodem."  (1948)

Výrok prezidenta E. Beneše o komunistech

Příklady naplnění komunistických slibů:

TVRDILI PŘED VOLBAMI:

UDĚLALI PO VYHRANÝCH VOLBÁCH:

Komunistická strana nemá v úmyslu střední stav zničit, jak to tvrdí o nás naši nepřátelé, nýbrž má zájem na silném, prosperujícím živnostenstvu, jehož oprávněné požadavky jsme vzali do svého programu a budeme je se vší rozhodností také prosazovat"

 

(Klement Gottwald na sjezdu živnostníků, Rudé právo 26.února 1946)

"Pokud jde o obchodní živnosti, musíme je suchou cestou zlikvidovat převzetím, výkupem, umrtvením, abychom co nejdříve měli distribuční síť až ke konzumentovi v ruce."

 

 

(Klement Gottwald na zasedání ÚV KSČ v listopadu 1948)

KSČ trvá na udržení soukromého vlastnictví pracujících zemědělců a nepomýšlí na nějaké tvoření kolchozů".

 

 

(Dopis ÚV KSČ k přípravě VIII. sjezdu KSČ, březen 1946)

Dne 23.února 1949 schválilo Národní shromáždění zákon o jednotném zemědělském družstvu. Na jaře 1949 zahájili komunisté přesvědčovací kampaň k zakládání JZD, která postupně přešla v politický teror a násilnou kolektivizaci zemědělství.