Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Koncentrační tábor Bytíz I‚ II

 

Koncentrační tábor Bytíz postavený r.1953 byl určen pro politické vězně s vysokými tresty.

Motto:

„Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života.“

Deklarace lidských práv, 1948, čl.12

Fotogalerie obsahuje:

 • President Václav Havel navštívil bývalý komunistický lágr - článek z časopisu Prostor z 8.5.1992
 • Letecký pohled na lágr Vojna
 • Skica strážného v koncentračním táboře, autor neznámý
 • Uranová šachta čís.5 v Brodě, hloubená od r.1950
 • Šurf v Brodě uzpůsobený r.1950 pro svoz důlního materiálu
 • Uranová šachta číslo 6 závodu Sever v Brodě, hloubená od r. 1950
 • 0rganizace ostrahy koncentračních táborů z r. 1948. SÚA Praha
 • Životopis důstojníka čsl. armády Antonína Špačka, součást vězeňského spisu. SOA Plzeň, Fond Vězeňský ústav Ostrov
 • Zpráva o úmrtí v dole způsobeném neprovedením výdřevy v šachtě
 • Žádost o vyšetření vraždy J.Jirouta 5.12.1951 po útěku z koncentračního tábora Vojna, podána gen. prokuratuře 3.2.1992
 • Titulní list dopisu domůz lágru Bytíz z prosince 1955
 • Dopis mjr. V.Chaloupky z lágru Vojna 27.9.1955 svému šestiletému synkovi, který se narodil 2 měsíce po otcově zatčení
 • Hymna politických vězňů. Text a zhudebnění Jaroslav Hanuš 1991