Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

 

  • Fotodokumentace z Muzea 3. odboje Příbram
  • Dokument Veroniky Valdové „MUZEUM III. ODBOJE PŘÍBRAM“
  • Dokument Uranové doly v Československu po roce 1945, autorka Veronika Valdová ve spolupráci s Františkem Zahrádkou a Janem Benešem
  • Texty www.totalita.cz, www.moderni-dejiny.cz, www.pribram-city.cz, www.cenypametinaroda.cz