Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Genocida

 

Dosavadní bezpráví, zvůle a násilí přerostly od roku 1949 v komunistický teror.

Motto:

"Za osm měsíců, co jsem za mřížemi, bylo již 10 poprav. Viděl jsem i nástroj a místo, kde se to provádí. Nyní tu sedí sedm odsouzených nešťastníků, co s úzkostí a napětím čeká na svůj osud. Vzpomeňte jich denně, modlete se za ně, pokud jste věřící."

Z motáku generála K.Kutlvašra z pankrácké věznice z 18.8.1949

Fotogalerie obsahuje:

 • Tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti (StB) z 18.11.1952 jak pohřbívat agenty a teroristy usmrcené v boji s bezpečnostními orgány.
 • Zdeněk Šťastný zastřelený při pokusu o přechod hranic do Rakouska 25.5.1951.
 • Těla Rudolfa Karla a Miroslava Duba zastřelených při pokusu o přechod hranic do Německa 3.4.1951.
 • Svědectví MUDr. Jana Kynčla o pitvách osob zastřelených při útěku z koncentračních táborů v Jáchymově a Horním Slavkově v letech 1951 - 52.
 • Tajný rozkaz ministra StB z 10.5.1952 o povolávání politicky nespolehlivých osob na mimořádná vojenská cvičení.
 • Směrnice ministerstva spravedlnosti o umístění vězňů do psychiatrického ústavu v Praze - Bohnicích z 27.2.1951
 • Hlášení předsedy KNV v Plzni o demonstraci v Plzni 1.6.1953. SOB Plzeň, fond KNV Plzeň.
 • Směrnice o tajné listovní cenzuře z r.1951.
 • Výměr MNV v Plzni o zrušení užívacího dekretu na byt 2+1 v Plzni Ing. Aloise Smoly, který byl označen za osobu státně nespolehlivou. Rodina byla s okamžitou platností vystěhována do Božanova v okrese Broumov. 
 • Sdělení předsedy KNV v Plzni s dispozicemi pro ONV o násilném přestěhování účastníků plzeňské demonstrace v r.1953.
 • Výnos o trestním stíhání kněží (nástin) z 10.10.1951.