Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Justiční zločiny a vraždy

 

Léta 1949-53 byla obdobím nejtvrdšího teroru a naprostým opovrhováním základními lidskými právy.

Motto:

"Jsem úplně klidný, s osudem a Bohem smířen...Bylo to krásných 28 roků snad, bojů a víry. Jednou život končit musí, netřeba vyčítat, že předčasně."

 Z dopisu Veleslava Wehla z 16.6.1950 narozloučenou před popravou.

Fotogalerie obsahuje:

 • Výňatek z dopisu mjr. generálního štábu Josefa Pohla na rozloučenou rodině před popravou 25.5.1950.
 • Evidenční list Antonína Beněcka, zastřeleného na útěku z koncentračního tábora v Horním Slavkově 9.12.1951.
 • Úmrtní list pplk. Josefa Gonice popraveného 18.7.1949.
 • Titulní list obžaloby teplické odbojové skupiny z 27.7.1959.
 • Usnesení vyšší vojenské prokuratury v Táboře o usmrcení 5 osob při pokusu o přechod hranic v r. 1950.
 • Ohledací protokol Milana Foustka po zastřelení připokusu o útěk z koncentračního tábora v Horním Slavkově.
 • Nařízení popravy Š. Gavendy na 28.6.1954 a jeho dopis na rozloučenou rodině.
 • Statistický přehled osob vyšetřovaných StB v letech 1951-53.
 • Odpověď ministerstva spravedlnosti (vedoucí oddělení v zast. Dr Popel) z 11.1.1958 Ludmile Vildungové z Měrovic na Hané - zamítnutí žádosti o milost pro Miroslava Vildunga.
 • Rozhodnutí Krajské správy Ministerstva vnitra v Hradci Králové ze září 1960 o určení nákladů spojených s výkonem vazby a s výkonem trestu. Libuše Bulínová z Brna,která byla uvězněna od 27.9.1949 do 10.5.1960, má zaplatit náklady věznění ve výši 2997,31 Kč v měsíčních splátkách po 150 Kč.
 • Rozsudek Státního soudu v Praze z roku 1949 nad Ing. Karlem Slavíkem a Marií Slavíkovou podle Zákona 231/1948, podle kterého byli souzeni političtí vězni. Byli odsouzeni k uvěznění na 10 a 13 let, peněžitému trestu 30.000 Kč, propadnutí veškerého majetku a ztrátě občanských práv na dobu 10 let.