Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Lidská práva za komunismu

 

Od února 1948 do roku 1989 bylo komunistickým režimem odsouzeno k vysokým trestům na 250 000 osob, 241 politických vězňů bylo popraveno a více než 8 000 mužů a žen zemřelo ve věznicích a koncentračních táborech na následky věznění. Dalších 80 000 mužů a žen bylo bez soudů dle zákona 247/48 Sb. (Zákon o táborech nucené práce)  uvězněno v táborech nucených prací. Muži dále sloužili u PTP (Pomocné technické prapory).

Motto:

"Každý člověk má právo na život, svobodu a bezpečnost vlastní osoby. Nikdo nesmí být podroben mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu."

Deklarace lidských práv, 1948, čl. 3 a 15

Fotogalerie obsahuje:

  • Deklarace lidských práv, Rezoluce 217 (III) z 10.12.1948 valného shromáždění OSN
  • Letecký snímek koncentračního tábora při dole Bratrství v Jáchymově z r. 1952