Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat.

Koncentrační tábor Vykmanov I‚ II

 

Motto:

„Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života.“

Deklarace lidských práv, 1948, čl.12

Fotogalerie obsahuje:

  • Zpráva ze schůze bezpečnostního kolegia MNB o rozmístění potrestaných a odůvodnění návrhu na provedení diferenciace potrestaných v táborech Vězeňského ústavu Ostrov
  • Koncentrační tábor Vykmanov
  • Pohled na Vykmanov, drtírnu rudy. Byla přezdívána Věž smrti. Vězni, (byli sem posíláni především kněží), zde pracovali ve vysoce prašném a velmi radioaktivním prostředí.